accueil > LST in een notendop

LST in een notendop · français English español

Dit is een nederlandse samenvatting van het LST beweging.
››› Voor de volledige versie, zie de website in het Frans.

Luttes Solidarités Travail

Een beweging die armen verenigt om zich samen met anderen
tegen armoede en hetgeen armoede voortbrengt te verzetten.

- Wallonië (België) -

Strijd (Luttes) : omdat ons leven een strijd is om te overleven en om uit de armoede te geraken : onze strijd zal extreme armoede hier en elders terugdringen.
Solidariteit (Solidarités) :

omdat het samen is dat we armoede zullen terugdringen ; solidariteit ligt aan de basis van verandering.

Werk (Travail) : omdat wat we samen realiseren om aan de bijstand te ontsnappen, werk is dat erkend moet worden.

Ons handvest drukt volgende basisopties uit :

 • de solidariteit tussen de personen herstellen,
 • ervoor zorgen dat iedere persoon gerespecteerd wordt, dat justitie en herverdeling weerklank krijgen en dat men het ritme waarmee ieder van ons vooruit kan gaan in functie van zijn/haar ervaring en persoonlijke geschiedenis erkent.

Door verschillende activiteiten (ontmoetingsruimte, vergaderingen van meningsuiting en overleg, atelier voor meningsuiting, straatbibliotheek, krant, coöperatieve vereniging geregistreerd voor alle werken in de bouwsector) komen wij samen, stellen wij ons open en delen wij ons leven, onze hoop, onze moeilijkheden, onze verantwoordelijkheid in de strijd voor een meer rechtvaardige samenleving.

 

LST (Strijd Solidariteit Werk) is een beweging van permanente vorming (‘éducation permanente’) en van weerstand tegen hetgeen armoede voortbrengt. Sinds haar ontstaan, brengt ze arme personen en gezinnen en anderen die solidair zijn met hen, samen.

LST is op het moment aanwezig in verschillende plaatsen in Wallonië : Namen, Andenne, Ciney-Marche en Tubeken. Ankerpunten van deze lokale werkingen zijn een gemeenschappelijk handvest en regelmatige bijeenkomsten, zijnde de Militantenvergadering.

LST is een pluralistische en onafhankelijke beweging.

 • LST, dat zijn de « keldervergaderingen », een naam die gegeven werk aan de bijeenkomsten tussen personen die in armoede leven en anderen van uiteenlopende afkomst die solidair zijn met hen. De naam komt van de beweging ATD Vierde Wereld die aan de basis lag van dergelijke bijeenkomsten meer dan dertig jaar geleden. De beweging ATD gebruikt nu de term « volksuniversiteit  » om deze vergaderingen aan te duiden. Binnen de beweging LST hebben we de term « keldervergaderingen » behouden niet alleen omdat de eerste bijeenkomsten, meer dan 25 jaar geleden, georganiseerd werden in een kelder maar ook om zich eraan te herinneren dat deze bijeenkomsten de grondslag (fundering) van de beweging LST vormen. Sinds meer dan twintig jaar zijn deze bijeenkomsten een behoorlijke uitdaging : het recht om zich te verenigen voor de armen die eerder door verdeeldheid, wantrouwen en minachting omringd zijn. Zo komen wij om de veertien dagen ‘s avonds samen om met elkaar hetgeen we meemaken, onze strijd, onze plannen te delen. De Keldervergaderingen zijn een plaats van meningsuiting, van onderlinge uitwisseling, waar het luisteren en het respect van de andere essentieel zijn. Uit deze vergaderingen zijn doorheen de jaren de acties en sectoren van de beweging ... en zelfs haar naam voortgesproten.
 • LST, dat is een krant, ‘La Main dans la Main’ (Hand in hand), gerealiseerd door personen en gezinnen uit de Vierde wereld en uitgegeven in meer dan 1000 ruim verspreide exemplaren.
 • LST, dat is een ontmoetingsruimte die voor allen openstaat : in Namen sinds 1982 en in Andenne sinds 1992. Het is een mobiele ontmoetingsruimte in de campings en weekendverblijfsparken van Ciney-Marche sinds 1996, en een contactadres in Tubeken.
 • LST, dat is een project van herinschakeling via werk en vorming. Dat mondde in 1985 uit in de oprichting van LST Coöperatieve vereniging, een coöperatieve in de bouwsector die de, in 1983, geformuleerde uitdaging verder aangaat : « Door ons werk zullen we aan de bijstand ontsnappen ! »
 • LST, dat is het bijeenkomen mogelijk maken om zich te uiten en creatief te zijn vertrekkend van de armen :
  • een straatbibliotheek die elke woensdagnamiddag kinderen bijeenbrengt rond boeken in de wijk van de ‘Balances’ te Salzinnes (Namen) en in de wijk van Peu d’Eau in Andenne ;
  • de jongerengroep in Namen ;
  • wekelijkse creatieve ateliers te Andenne en Namen.
 • LST, dat zijn menige ateliers rond verschillende thema’s : gezin en jeugdzorg, huisvesting, gezondheid, vorming, werk en inkomen, duurzame ontwikkeling, ...
 • LST, dat is een plaats van politieke vorderingen in partnerschap met andere verenigingen, via onder andere de opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede. De militanten komen samen in het kader van het politiek bureau om deze vergaderingen voor te bereiden en op te volgen.
page précédentetop
  Creative Commons License
laatste update van deze pagina op 4 februari 2006